Меню Рубрики

Бронхит астма касаллиги давоси

ДИҚҚИНАФАС (АСТМА) КАСАЛЛИГИНИНГ ДАВОСИ
Нафас йўли касалликлари ичида дунёда энг кўп тарқалгани диққинафас (астма) касаллиги ҳисобланади. Бу дардга ҳамма ёшдаги одамлар, ҳатго, чақалоқлар ҳам чалинуши мумкин. Бу касаллик инсон ҳаёти учун хавфли бўлиб, кўп йиллар мобайнида аста-секин шаклланиб боради. Инсоннинг асосий нафас йўли кекирдак бўлиб, у найга ўхшап узунлиги 9-12 см, доираси 2 см.га яқин бўлади. Кекирдак кўндаланг ярим халқа шаклдаги эгилувчан қақирмачокдардан ташкил топган бўлиб, у тоғай деб аталади. Кекирдакнинг пастки қисми иккига бўлиниб, шохчаланиб кетади. Бу шохчалар замонавий (табобатда) тиббиётда бронхит деб аталади.
Касалликка чалинган одам кекирдагининг ва бронхитларнинг ички деворларига балғамлар, шилликдар ёпишиб ялиғланади, ҳаво ўтишини қийинлаштиради. Бу ҳол ўз навбатида хуружли йўтални юзага олиб келади. Диққинафас — нафас олишнинг қийинлашуви, бўғилишдир. У оддий йўталишдан бошланиб бора-бора хуружли йўталишга айланади. Балғам чиқаради, томоқ орқали хириллаш, чийиллаш товушлари эшитилади. Беморга ҳаво етишмайди, айниқса, нафас чиқариш қийинлашади, кўкрак қафаси кенгаяди, бўйин, елка томирларига зўр келади. Оғиз, бурун‘қўлларда кўкаришлар пайдо бўлади, кўз катталашади.

Хуруж даврида беморнинг ички аъзолари ҳам қийин аҳволга тушади. Юрак тез уради, қорин шишади, буйрак фаолияти бузилади. Хуруж баъзан 50 дақиқагача давом этади.

Диққинафасга чалинган бсморлар ётиб ухлолмайди. Бу ҳолда унинг умуртқасига оғирлик тушади. Баъзан хуруждан сўнг ҳушдан кетади, томир уришининг бузилиши юзага келади. Хуруж тутганда оёқни ерга осилтириб ўтириш лозим. Уй ҳавоси тоза бўлиши шарт. Акс ҳолда бурунга зўр келиб кучли яллиғланиш юз беради. Томоқ қизариб, ангина катталашиб кегади.

Касаллик кўиинча йилнинг совуқ фаслларида кучаяди. Касалликнинг баъзи турлари наслий бўлиши мумкин. Қуруқ иссиқ мижозли одамлар дардга кам чалинади. Касални даволаш жараёни оғир кечади. Чунки, бу дард «ўжар», «инжиқ»лиги туфайли даволовчидан жиддийликни, матонатли-қаноатли бўлишликни ва фидойиликни талаб қилади.

Диққинафас билан оғриган одам доим ўзини хавф остида сезади, қўрқув босади, нажот истайди. Диққинафас касалининг келиб чиқиш сабабларига кўра бир неча тури бўлиб,бемор қуйидаги нарсалардан сақланади:
1. Уй чангидан (гилам, шолча, кигиз чангларидан) қочиш.
2. Ўсимлик гулининг чанги, ҳидидан қочиш.
3. Полиз маҳсулотларидан, мева-сабзавотлардан ейди.
4. Ҳайвонлардан, қушлардан, овқатдан, сутдан, кана, су- варак ва қалампирдан эҳгиёт бўлади.
5. Дорилардан тийилади.
6. Ишлаб чиқариш ашёлардан, тўқимачилик матолардан қочиш керак.

Ҳатто ғам ташвишларининг кўпайиши ҳам инсои диққинафас қилади.
Шунинг учун уй жиҳозларини тез-тез тозалаб туриш, ҳўл латта билан аргиш лозим. Ёстиқлар, парлардан эмас, пахтадан бўлгани яхши. Уйнинг ҳавосини тез-тез алмаштириб туриш лозим. Китобларни ойна жавонларда сақлаш, спиртли ичимликлар ичиш, чекиш шахсий гигиенага эътибор бермаслик, яқин қариндошларнинг бир-бирига қиз олиб; қиз беришлари диққинафас пайдо бўлишига шароит туғдиради.

Диққинафас касаллиги иккига бўлинади: юқумли ва юқмайдиган. Доимийликка ўтган диққинафас касали ҳам бўлади. Унда йўтал ва хуруж бўлмайди. Диққинафас билан касалланиш, шунингдек, шамоллаш билан ҳам кўпинча балғамли бўлади. Биз айни шамоллаш турига тўхтаймиз.

Халқ табобати бу касалликни даволашда кўп асрлик таж- рибага эга ва ҳар қандай кўринишини ҳам даволай олади. Даволаш усуллари хилма-хил ва дори-дармонлари ҳам кўп. Табиб муайян касални ҳар томонлама ўрганиб чиқиб, даволаш усулларидан бирини танлайди ва бу усул мос келадиган дори- дармонлар рўйхатига тушади. Даволаниш жараёнида табиб усулни ҳам, дори-дармонларни ҳам ўзгартириш мумкин.
Даволаниш усули:

1. Йил фаслининг қандай бўлишидан қатъий назар, бемор эрталаб суви қочган ноннинг ҳар бир тишламига асал суртиб истеъмол қилиш, жийда пўстлоғидан ёки наъматакдан 3 маҳал чой қилиб ичиши лозим. Эрталаб иссиқ овқат истеъмол қилиш мумкин эмас.

2. Тушлик овқат шолғом кўп суюқ овқат бўлгани яхши. Суви
қочган нон, ҳамма мевалар ва сабзавотларни истеъмол қилиш мумкин. ,

3. Хамирли суюқ овқатлар, қовурма овқатлар, қази, сут, кабоб, шўр ва аччиқ нарсалар мумкин эмас.

4. Ширинликлар, қандолатчилик маҳсулотлари, музқаймоқ ва совуқ нарсалар ейилмайди.

5. Кечки овқат қандай бўлишидан қатъий назар бемор овқат билан бирга бир боғ кўк пиёз ёки саримсоқ пиёз истеъмол қилиши шарт.

6. Овқатлар, асосан, сувда, буғда пишган ва димламалар бўлсин.

7. Қатиқ, қаймоқ, сариёғ, творог мумкин.

8. Касал ичадиган чойлардан бири қайнатилган ўрик суви бўлмоғи керак. Кўк чой, ҳамда чалоп ичиш мумкин.

9. Совуқ овқатлар, совуқ сувда ювиниш, бош кийимсиз юриш, кўп ухлаш мумкин эмас. Диққинафас касали билан бетобланган одам кунига 4-5 марта енгил овқатлар билан овқатланиши керак. Шунга кўра эрталабки иккинчи чой ичишда сариёғдан ширчой ичиши лозим. Овқат билан ҳар куни, албатта, бир боғ кашнич истеъмол қилиш керак. Суюқ, қуюқ овқатларга нўхат солинган бўлиши мақсадга мувофиқ бўлади. Қуруқ мевалар қаторида ҳар куни 4-5 ёнғоқ истеъмол қилиш шарт.
Даволаниш:

1. Оёқни ҳар куни иссиқ сувда буғлаб, сўнг оёқ тагига кечаси асал суртиб, боғлаб ётиш. Эрталаб оёқ тагини иссиқ ҳўл латта билан артилади.

2. Ҳар куни иккала кўкракларга, кўкрак ва тиззаларга эри- тилган қора қўчқор думба ёгидан суркаб, ишқалаб едирти- риб, ўралиб ёгилади.

3. Куз, қиш ва эрта баҳор фасли бўлса, кечаси сандал ичида ётиш керак.

4. Ёз фасли бўлса, кундузи баданни яланғочлаб, навбат билан олди-орқани қуёшда тоблаб, қорайтириш керак. Ёки офтобда бирон иш қилиш керак. Офтобга чиққанда қагиқ ичиб олиш ва яланғоч баданга доғ қилинган пахта ёғи суртиб олиш лозим.

5. Қиш фаслида бўлса ҳафтада 2-3 марта исириқ қайнатмасида 40 дақиқа ванна қилйш лозим. Бунинг учун бир боғ исириқни 10 литр сувда 20 дақиқа қайнатиб, суви тугагунча қайга-қайга иситиб ванна қилиш шарт. Куз ва қиш фаслида кечаси ванна қилиш керак.
Шу юқорида айтилганлар тўла бажарилса, бемор бу дарддан бутунлай тузалиб кетади.

источник

Хасанова Малохат Уткировна. Бронхоспастик синдроми деганда сурункали упка обструктив касалликлари ва бронхиал астма тушунилинади. — презентация

Презентация была опубликована 3 года назад пользователемОксана Мережковская

Презентация на тему: » Хасанова Малохат Уткировна. Бронхоспастик синдроми деганда сурункали упка обструктив касалликлари ва бронхиал астма тушунилинади.» — Транскрипт:

1 Хасанова Малохат Уткировна

2 Бронхоспастик синдроми деганда сурункали упка обструктив касалликлари ва бронхиал астма тушунилинади.

3 Хасанова Малохат Уткировна Таркалиши Охирги маълумотларга караганда бронхиал астманинг ахоли уртаси- да учраш фоизи % ни ташкил килиб, хозирги кунда купайиб бормокда.

4 Хасанова Малохат Уткировна Грек тилидан таржима килиниб asthma — кийинлашган нафас деган маънони билдиради. Бу нафас йулларининг сурункали яллигланиш касаллиги

5 Хасанова Малохат Уткировна Хавфли омиллар Атопия Ирсият Жисмоний зурикиш Респиратор тракт инфекцияси, жумладан ринитлар, синуситлар Гастро-эзофагеал рефлюкс ва аспирация Об-хаво узгариши (климат таъсири) Стресс

6 Хасанова Малохат Уткировна Вариантлари 1. Жисмоний зурикишдаги астма 2. Аспиринли (астматик триада) астма 3. Дори воситалари таъсири натижасида келиб чикадиган астма 4. Кардиал астма 5. Касбий астма 6. Астматик бронхит

7 Хасанова Малохат Уткировна Клиникаси Хансираш Курук хириллашлар Узок давом этувчи йутал Кукрак кафасида кисилиш хис этиш

8 Хасанова Малохат Уткировна Хансираш 1. Купинча эрталабки ёки тунги вактларда (эрталаб соат 4 лар атрофида) 2. Жисмоний зурикишдан кейинги (асосан совук хавода) 3. Юкори нафас йулларининг инфекцион касалликлари фонида 4. Аллергенлар билан контактда, чанг, уй клещи.

9 Хасанова Малохат Уткировна Курук хириллашлар Хансираш билан биргаликда Масофадан эшитилади «жужулловчи» характердаги нафас

10 Хасанова Малохат Уткировна Узок давом этувчи йутал 1. Эрталаб ва кеч тунда 2. Кузгатувчи омиллар таъсирида 3. Тахминан доимий йуталадиган касал- ларнинг 3/1 кисмида бронхиал астма охирги боскичларида аникланади. 4. Йутал курук булганлиги билан, купин- ча шилликли балгам ажралади.

11 Хасанова Малохат Уткировна Ташхисот Упка аускультацияси Нафас чикариш тезлигини улчаш Спирометрия Жисмоний зурикиш синамаси Лаборатор текширишлар Рентгенологик текширишлар Прик-тестлар(тесты уколом) Провокацион тест аллерген билан

12 Хасанова Малохат Уткировна Курик Беморнинг умумий куриниши – ортопноэ? Тери ранги – цианоз? Бемор гапни ва сузни охиригача айтиб биладими? Упка аускультацияси – хириллашлар борми? Нафас тезлиги – тахипноэ борми? Юрак кискаришлар сони –тахикардия борми?

13 Хасанова Малохат Уткировна Упка аускультацияси Нафас чикаришнинг охирида курук хириллашлар деярли доимо булиши обструктив касаллик белгилари булиб хисобланади. Бронхиал астманинг енгил даражасида аускультатив белгилари деярли мейорида булади.

14 Хасанова Малохат Уткировна Нафас чикариш тезлигини улчаш (НЧТ) Бронхиал астманинг енгил даража- сидаги симптомсиз даврда натижа- лар одатда узгармайди. Бронхолитиклар берилгандан кей- инги натижалар бошлангич нати- жаларга нисбатан 15% яхшиланса, демак бу узгариш бор деб хисоб- ланади.

15 Хасанова Малохат Уткировна

16 Жисмоний зурикиш синамаси Бу текшириш усули асосан брон- хиал астма билан касалланган ёш- ларда качон-ки юрак кон томир- ларининг зарарланишига шубха бул- маганда утказилади. Зурикишдан ке- йин 3-5 дакика утгандан кейин ху- руж бошланиб, дакикадан ке- йин чуккига чикади ва 1 соатдан кейин утиб кетади.

17 Хасанова Малохат Уткировна Жисмоний зурикиш синамаси Совук хавода кучада югуриш бронхо- спазм ривожланишига сабаб булади. 1. НЧТ улчангандан кейин бемор 10 дак. Кучади югуради. 2. Упка аускультацияси ва НЧТ улчаш жис- моний зурикишдан сунг дарров уткази- лади ва дакикадан кейин. 3. НЧТ курсаткичининг 15 % га пасайиши маълумотли хисобланади.

18 Хасанова Малохат Уткировна Лаборатор текширишлар Периферик кондаги ва балгамдаги эозинофиллар сони ошиши мумкин, лекин карияларда шу каби уз- гаришлар булмаслиги хам мумкин. Балгамни текшириш

19 Хасанова Малохат Уткировна Рентгенологик текширишлар Утказилади: киёсий ташхисот учун (пневмония, юрак кон — томир етишмовчилиги, усма, СУОК) 1. Одатда бронхиал астмада узгаришлар кузатилмайди. 2. Махсус курсатмалар булмаса динами- када рентген текширишларнинг хо- жати йук.

20 Хасанова Малохат Уткировна Бурун атрофи бушликлари рентген ёки УЗИ текширишлари Узок давом этувчи йуталнинг сабаби синусит булиши мумкин. Бронхиал астма билан касаллан- ганларда купинча синусит ва бурун шиллик кавати бушликларида полипозли усишлар кузатилади.

21 Хасанова Малохат Уткировна Уткир астма

22 Хасанова Малохат Уткировна Даволаш Сальбутамол 5 мг небулайзерда (ёки тербуталин 10 мг) дакикадан сунг самарадорлигини бахолаш керак. Агар НЧТ нормадан 50-75% булса: Преднизолон мг ичишга ва одатдагидай даволаш. Симптомлар мониторинги — кайта курув 48 соатдан кейин. Ахволи ёмонлашса дархол стацио-нарга юбориш керак.

23 Хасанова Малохат Уткировна Катталарда яккол уткир астма Сузни охиригача айтиб билмаслик Пульс мин/110 куп Нафас олиш сони мин/25 куп Пикфлуометрия кам/тенг 50% нор- мадан ёки юкори

24 Хасанова Малохат Уткировна Даволаш Кислород 40-60% Сальбутамол 5 мг небулайзерда (ёки тербу-талин 10 мг Преднизолон мг ичишга ёки в/и гидро-кортизон 200мг Через дак. самарадорлигини бахоланг. Агар бирорта белги сакланса сальбутамолни небулайзерда кайталаш ва 500 мкг ипра-тропиум берилади. Агар ахволи яхшиланса ва НЧТ нормадан 50% ошса – одатдагидай давони давом этиш керак. Симптомлар мониторинги. 24 соатдан кейин кайта куриш. Даволаш режасини узгартиринг.

25 Хасанова Малохат Уткировна Бемор хаётига хавф тугдирувчи хуруж белгилари: 1. немое легкое 2. Цианоз 3. Брадикардия 4. Озгинлик, эс-хушнинг бузилиши ёки йуколиши 5. Пикфлуометрия нормадан 33% кам/тенг ёки паст.

26 Хасанова Малохат Уткировна Даволаш Преднизолон мг ичишга ёки в\и гидрокортизон 200мг «тез ёрдам» машинасида небу- лайзерда кислород берилади. Небулайзерда – бета — 2агонисты ипратропиум билан ёки т\о саль- бутамол (тербуталин) Ёки 250 мг в\и аминофиллина

27 Хасанова Малохат Уткировна Астматик статус Немое легкое Цианоз Брадикардия ёки яккол холсизлик Пикфлуометрия 33% паст.

28 Хасанова Малохат Уткировна Сурункали астма

29 Хасанова Малохат Уткировна Кадамба-кадам даволаш усули. Керак булганда орал преднизо- лонни кадамларнинг барчасида хам куллаш мумкин. Даволаш

30 Хасанова Малохат Уткировна 1-кадам Талабга мувофик бронходилятатор- ларни куллаш Киска таъсиркилувчи В2-стимуля- торларни (суткасига 1 мартаба) инга- ляцион усулда куллаш Сальбутамол (вентолин) 5 мг ёки тербуталин 10 мг 1-2 нафас олиш

31 Хасанова Малохат Уткировна 2-кадам –Шаг-1 Талабга мувофик киска таъсиркилувчи В2-стимуляторларни куллаш Ингаляцион кортикостероидларнинг ст- андарт дозаларини регуляр кабул килиш: будесонид ёки бекламетазон ёки регулярно — кромолин (интал) или недокромил Агар даво самаралик булмаса кромолин ёки недокромилни ингаляцион стероид- ларнинг стандарт дозаларига алмашти- риш керак.

32 Хасанова Малохат Уткировна 3-кадам Талабга мувофик киска таъсирки- лувчи В2-стимуляторларни куллаш Ингаляцион кортикостероидларнинг стандарт дозаларини регуляр кабул килиш плюс узок давом ингаляцион В2 стимуляторларни (сальмотерол 50мкг*2р/сут ёки формотерол 12мкг *2р/сут) регуляр кабул килиш

33 Хасанова Малохат Уткировна 4-кадам Талабга мувофик киска таъсиркилувчи В2-стимуляторларни куллаш плюс куйидаги воситалардан бирта ёки бир нечтасини кулланг: Узок таъсир килувчи ингаляцион В2 стим- уляторларини Теофиллин ичишга Ипратропиум бромид ингаляцион шаклида Ингаляцион стероидларни юкори дозала- ри Кромолин ёки недокромил

34 Хасанова Малохат Уткировна 5-кадам Талабга мувофик киска таъсиркилувчи В2-стимуляторларни куллаш Преднизолон таблеткасини регуляр кабул килиш Ингаляцион стероидларни давом этиш, глюкокортикостероидларни дозасини керакли холатларда ошириш.

35 Хасанова Малохат Уткировна Кадамлар Л+П2/П3 Л+П2 Л+П1/П2 Л+П Л интал интал ипратропиум 2- кадам 1- кадам 3- кадам 4- кадам 5- кадам Л- сальбутамол П- станд.дозы ГКС П1- сальмотерол П2-высокие дозы ГКС П3- преднизолон в таблетках

36 Хасанова Малохат Уткировна Дозаларни камайтириш Хар 3-6 ойда даво кайта куриб чикилади, агар даво натижаси ижобий булса, дозани камайтириш керак. Агар даво кадамдан бошланган булса (ёки ГКС таблеткаларидан ташкил топган булса) дозаларни киска интер- валда камайтириш керак. Бошка касалларда эса стабил холат ойни талаб килади. Дозаларни секин камайтириш керак.

37 Хасанова Малохат Уткировна Сурункали упка обструктив касалликлари (СУОК) СУОК – бу холат сурункали обструктив бронхит ва эмфизема натижасида нафас олиш йулларини прогрессир- ловчи кайтмас обструкцияси; балгам ажралувчи йутал ва хансираш йилига 3 ойдан кам булмаслиги, 2 йил ва ундан куп муддат давомида кузатилиши билан характерланади.

38 Хасанова Малохат Уткировна Бронхлар обструкцияси бронхиал гиперреактив жараёни билан бир- галикда кечиши ва кисман кайтар булиши мумкин. Одатда СУОК упка гипертензияси ва сурункали упка- юрак билан асоратланади. Сурункали упка обструктив касалликлари (СУОК)

39 Хасанова Малохат Уткировна Асосий хавфли омиллар Тамаки тутини. Хавонинг чанг, автомобил газлари, чикиндилар билан ифлосланиши. Ёшлик даврида нафас йуллари- нинг инфекцияси.

40 Хасанова Малохат Уткировна СУОК таснифи 0-боскич: Сурункали нообструктив бронхит — сурункали йутал ва балгам ажралиши хос. Лекин упка функцияси узгаришсиз. 1-боскич: Енгил кечиши – балгамли йутал, хансираш йук ёки баъзан. Жисмоний фаоллик узгаришсиз. НЧТ 80 % дан куп.

41 Хасанова Малохат Уткировна 2-боскич: Урта огир кечиши – балгамли йутал, хансираш йук ёки баъзан. Жисмоний фаоллик узгаришсиз. НЧТ 80 % дан кам. 3-боскич: Огир кечиши – йутал ва курук хириллашлар доимо, кам булган жис- монимй зурикишдаги хансираш. Нафас ва юрак етишмовчилиги белгилар хос. НЧТ 30% дан кам.

42 Хасанова Малохат Уткировна Даволаш принциплари СУОК – узок давом этувчи, купинча умум хаётий давомида буладиган жараён булиб, базис терапия брон- холитиклар ва кузишни даволаш. Даво купинча стационар шароитида утказилади.

43 Хасанова Малохат Уткировна Дори воситалари билан даволаш Стабил СУОК : Бронхолитиклар доимо ишлатилади. Енгил даражасида — ипратропиум бро- мид 2-4 ингаляция регуляр. Суткалик доза мкг. Урта огир даражасида — ипратропиум бромид регуляр суткалик дозаси мкг + β2-агонистлар (сальбутамол) талабга мувофик.

44 Хасанова Малохат Уткировна Огир даражасида — ипратропиум бромид регуляр суткалик дозаси мкг + узок давом этувчи теофиллинлар суткалик дозаси мг + керак булса β2- агонистлар (сальбутамол).

45 Хасанова Малохат Уткировна Муколитиклар (балгам кучирув- чилар) (амброксол табл. 30мг 2 махал суткада, сиропда ёки ингаляция) узок давомий курслар билан кулланилади (2-3 ойгача).

46 Хасанова Малохат Уткировна Ингаляцион кортикостероидлар (бек- ламетазон дипропионат мкг/сут) СУОК нинг огир кечишида узок вакт кулланилади ва таблетка шаклида синама натижаси самарали булса куллашни давом этамиз (преднизолон 30 мг 8-10 кун давомида).

47 Хасанова Малохат Уткировна СУОК кузиш даври давоси Бронхолитиклар : кабул килинаёт- ган дозани ошириш ёки бошка гурух бронхолитик препаратларини ку- шиш. Глюкокортикостероидлар : агар НЧТ мейоридан 50% паст булса, 30 мг преднизолон 7-8 кун давомида ишлатилади.

48 Хасанова Малохат Уткировна Антибактериал препаратлар брон- хиал дарахтида (йирингли балгам, микдорининг ошиши, хансирашни кучайиши, иситма ва интоксикация симптомларининг бошка белгилари пайдо булиши) бактериал яллигланиш белгилари булса тавсия килинади. Антибактериал даво 7-10 кун давомида утказилади.

49 Хасанова Малохат Уткировна Амоксициллин 1г 4 махал суткасига ёки Эритромицин 0,5г 4 махал суткасига Кузиш даври давоси кун

Читайте также:  Что можно ребенку от температуры при бронхиальной астме

50 Хасанова Малохат Уткировна Кузиш даври даво самарадорлиги : Кузиш белгиларининг йуколиши. Холатининг стабиллашиши.

51 Хасанова Малохат Уткировна Госпитализацияга курсатма СУОК огир формаси яккол хан- сираш билан, цианоз, эс-хушнинг бузилиши ва фаолликнинг паса- йиб кетиши. Уйда даволашнинг мумкинчилиги булмаслиги.

источник

Бронхиал астма – бронхларнинг аллергик ёки инфекцион сабабларга кўра яллиғланиши касаллиги ҳисобланади. Сурункали хасталик потогенезида бронх шиллиқ қаватларининг шишиши, бронхлар шиллиқ ишлаб чиқаришининг кучайиши ва бронх деворларининг торайиши каби ҳолатларни кўриш мумкин. Касаллик ўз вақтида муолажа қилинмаса, астма хуружлари келиб чиқади. Хўш, бронхлар яллиғланишидан қандай ҳимояланиш мумкин? Бугун шу ҳақида.

Мутахассис: Фотима Юлдашева, тиббиёт фанлари номзоди, олий тоифали шифокор

АТРОФИМИЗ ТЎЛА АЛЛЕРГЕНЛАР?!

Бронхиал астма юзага келишининг асосий сабабларидан бири аллергенлар ҳисобланади. Аллергенлар тўрт асосий гуруҳга бўлинади, булар: озиқ – овқат, уй — рўзғор (уй чанги канаси, у асосан пар ёстиқлар, юмшоқ кўрпачалар, хуллас чанг йиғиладиган барча анжомларда “яшайди”), эпидермал аллергенлар (уй ҳайвонларининг юнги ва уларнинг ҳаёт фаолияти жараёнидаги маҳсулотлари), ўсимлик аллергенлари (ўтлар, буталар, дарахт гуллари чанглари) дир.

Совуқ ҳаво, вирусли инфекция, жисмоний зўриқиш, руҳий тушкунлик, ўткир ҳидлар – булар аллерген ҳисобланмайди. Аммо шундай бўлса-да, улар астма ҳуружини келтириб чиқариши мумкин.

Бронхиал астма билан оғриган беморда сезгирлик кучли бўлади. Ҳатто оддий кўринган кир ювиш кукунидан фойдаланиш ҳам астма хуружининг келиб чиқиши учун етарли асос бўлади.

Хасталик келиб чиқиш сабаблари орасида наслий мойиллик ҳам бор. Хусусан, атопик, яъни аллергик бронхиал астмада ирсий омиллар биринчи ўринда туради. Ота-онанинг бирида астма мавжуд бўлса, туғилажак фарзандда хасталикнинг эҳтимолий даражаси 20-30 фоизни ташкил этади. Борди-ю, ота-онанинг иккиси ҳам астма билан касалланган бўлса, насл суриш эҳтимоли 75 фоизни кўрсатади.

“НАФАС ОЛИШГА ҚИЙНАЛЯПМАН. ”

Одатда, бронхиал астмага чалинган бемор нафас сиқилиши, ҳуштаксимон тарзда нафас олиш, кўкрак устида оғирлик, йўталдан безовта бўлади. Бронх йўллари шишади ва бронхлар шиллиқ қавати (ички қисми) шишиши туфайли нафас оғирлашади. Касаллик мавсум ўзгаришларида айниқса авж олади. Хусусан, аллергенлар таъсири фаоллашган баҳор ва куз ойларида астма хуружлари кўпаяди.

Бронхиал астмада бемор нафас чиқаришга қийналади. Хуруж йўтал тутиши билан биргаликда келиб, бронхлар ички юзасини қоплаб турган балғам чиқариб ташлангач, бемор аҳволи енгиллашиши мумкин. Касаллик хуружида ўпка альвеолаларида газлар алмашинуви кескин сусаяди. Бу эса организмнинг кучсизланиши ва тахикардия (юрак тез уриб кетиши) ни келтириб чиқариши эҳтимоли бор.

Шуни унутмангки, жисмоний зўриқиш, совуқ ҳаво, инфекцияли касалликлар касаллик зўрайишига олиб келувчи омиллар саналади.

“БОЛАЖОНИМ БРОНХИТ БЎЛДИ. ”

Сунъий овқатлантириш, ирсий мойиллик, онанинг нотўғри таомланиши ёки боладаги юқори нафас йўлларининг сурункали аллергик касалланиши – гўдакларда бронхиал астмани келтириб чиқариши мумкин. Шунингдек, диатез, қулоқ орқаси терисининг бичилиши – чақалоқда аллергияга мойиллик мавжудлигини англатиши мумкин.

Бир ёшдан ошган болаларда эса замбуруғлар ёхуд атроф-муҳитдаги аллергенлар таъсирида касаллик аломатлари пайдо бўлади. Аллергик реакцияга сезгир болалар одатда бурун битиши, томоқ қичишиши (йўтал), аксириш ва бурундан рангсиз ажралма келишидан безовта бўлишади. Бу боладаги аллергик касалликлар белгиси бўлиши мумкин. Агар ота-она фарзандидаги ўзгаришларга диққат қилса, астманинг олдини олиш мумкин. Борди-ю, йўтал хуружлари фаоллашиб, тунда ҳам кузатилса, аллерголог шифокор кўриги шарт.

ҚАНДАЙ ТЕКШИРУВЛАР ЎТКАЗИЛАДИ?

Шифокор касалликка ташхис қўйишда, бемор билан суҳбатлашиб анамнез йиғади. Оила аъзоларида аллергия бор-йўқлиги, меҳнат фаолияти тури, сурункали касалликлар – барчаси тўлиқ ўрганилади. Мутахассис бурун ва ўпка рентгенини ўтказиши мумкин. Шунингдек, ташқи нафас функциясини аниқлашга доир текширув ҳам бажарилади. Тиббий хулоса хасталикка аниқ ташхис қўйиш ҳамда керакли даво чораларини белгилаш учун хизмат қилади.

ОЛДИНИ ОЛИШ МУМКИН!

Биринчи навбатда аллергенлар миқдорини камайтириш ёки имкон қадар улар билан
“учрашиб” қолишдан эҳтиёт бўлиш керак. Уй шароитида ҳар куни ҳўл латта билан чанг артиш, хонани шамоллатиш, ўзида чанг йиғувчи жиҳозлар (юмшоқ мебель, гилам) ни хонадан чиқариб ташлаш, китоб сақланадиган жовонларни ойна билан тўсиш лозим. Супуриш, чанг артиш каби юмушлар астма билан хасталанган кишилар учун тавсия этилмайди. Мабодо бунинг иложи бўлмаса, ниқоб билан нафас йўллари тўсилиши даркор. Уй тозалашда замонавий, сув буғида ишлайдиган чангютгичлардан фойдаланган маъқул.

Уй ҳайвонлари юнги, қазғоғига аллергия кузатилганида, жониворларни хонадонда сақламаслик тавсия этилади. Бронхиал астмани келтириб чиқарувчи аллергенлар тури вақт ўтиши билан кенгайиб боради. Мисол учун, ҳайвон юнгига аллергияси бор беморда кейинчалик уй чангига аллергия пайдо бўлиши мумкин. Ёки аксинча.

Ўсимлик чангларига аллергия мавжуд бўлган ҳолларда ўсимликларнинг гуллаш даврини билиб қўйган маъқул.

Озиқ-овқат маҳсулотларига аллергия кузатилганида эса асосий шарт – парҳезга риоя этишдир. Шу билан бирга ошқозон – ичак тизими касалликларини ўз вақтида даволаш, дисбактериозга йўл қўймаслик лозим.

Астма касали бўлган бемор ҳамиша аллергенлар қуршовида бўлади. Оддий мисол – уй чангидан бутунлай халос бўлиш имконсиз. Шу боис бемор бронхларини ҳимоя қила билиши керак. Бунинг учун юқори самарали махсус дорилар ишлаб чиқилган бўлиб, улар бронх деворлари яллиғланишини пасайтириб туради.

источник

Bronxial astma nafas yo‘llarining surunkali kasalligi bo‘lib, uning asosida doimiy yallig‘lanish belgilari yotadi. Yallig‘lanish jarayonida bronxlar sezuvchanligi ortib, natijada bronx-o‘pka tizimida o‘zgarishlar yuzaga keladi. Bu o‘zgarishlar bemorlarda takror-takror nafas qisishi, hansirab qolish, ko‘krak qafasida xirillash va og‘irlik paydo bo‘lishiga hamda kechalari yo‘tal xuruji tutishiga olib keladi. Astma so‘zi “bo‘g‘ilish”, “hansirash” ma’nolarini bildirishi bejizga emas. Chunki bronxial astmaga duchor bo‘lganlar bronxlar shilliq qavatining shishishi, shilliq ishlab chiqarishning kuchayishi va bronxspazm tufayli tez-tez nafas qisishidan shikoyat qiladilar.

Xastalikning ilk xurujlari bolalikda yoki balog‘atga yetish davrida boshlanishi mumkin. Ayrim odamlarda esa bu kasallik keksalik yoshida ham rivojlanadi. Bronxial astma ko‘pincha biror kasallik (nafas yo‘llarining jiddiy yallig‘lanishi, zotiljam, qizamiq, ayollarda jinsiy a’zolar yallig‘lanishi) yoki qattiq asabiylashish va ruhiy zo‘riqishdan keyin paydo bo‘ladi. Yozning o‘zgaruvchan kunlarida, ayniqsa ob-havo sovuq va nam bo‘ladigan ko‘klam hamda kuz fasllarida bronxial astma xurujlari kuchayadi.

Gippokrat zamonida (miloddan avval) ham ayni bahor kezlarida o‘simliklar changining atrofga tarqalib kishilarda allergiya qo‘zg‘ashi ma’lum bo‘lgan. Lekin u vaqtlarda allergiya holatidan hech kimning xabari yo‘q edi. Gippokrat nafasi qisib qolgan bemorlarga efedra giyohini yoqib tutunidan hidlash zarurligini tavsiya etgan.

Abu Bakr ar-Roziy “Tibbiyotga doir mukammal kitob” asarida bironxial astma alomatlarini batafsil bayon etib ba’zi gullarning va ayrim ovqat mahsulotlarining bu kasallikka sabab bo‘lishini ko‘rsatib o‘tadi. Keyinchalik esa Abu Ali ibn Sino “Tib qonunlari” ning uchinchi kitobida astma to‘g‘risida so‘z yuritib, bu kasallik xurujlari boshlanishida tabiiy va iqlimiy omillarning ahamiyati katta ekanini qayd etadi. Nafas qisishi xurujlarining badan terisiga toshma toshishi bilan birga davom etishini ham ibn Sino birinchi bo‘lib kuzatgan.

O‘n sakkizinchi asrda bir qancha olimlar astmani “asabiy holatlar natijasida o‘pkaning tirishib qisilishidan” boshlanadigan alohida bir turdagi hansirash deya fikr bildirishgan. Rus terapevti Sokolskiy fikriga ko‘ra xurujlar asosan kechalari, ya’ni odamning his-tuyg‘ulari junbushga kelganda vegetativ asab tizimi qo‘zg‘alishi natijasida tutib qoladi, bu ko‘pincha bronxial astmaning psixonevroz holati sifatida talqin etiladi.

O‘n to‘qqizinchi asr boshlariga kelib avstriyalik pediatr shifokor Pirke “allergiya” atamasini klinik amaliyotga birinchi marta joriy etdi. Pirke ko‘pgina kishilarning organizmi befarq bo‘ladigan moddalarga nisbatan ayrim odamlarning organizmi o‘ta sezgir bo‘lishini payqadi. Uning ta’kidlashicha astma allergik kasallik hisoblanib, bu – organizmning ayrim ta’sirlarga javoban odatdan tashqari, ya’ni boshqacha tarzda javob berishidir.

Bronxial astma juda ko‘p sabablarga ko‘ra kelib chiqadi. Barcha allergik kasalliklardagi kabi bronxial astma ham “allergen” deb ataladigan ba’zi moddalarga organizm sezgirligining oshishi tufayli paydo bo‘ladi. Allergenlar organizmga nafas, ovqat hazm qilish yo‘llari, teri va shilliq pardalar orqali kirishi mumkin. Unutmaslik kerakki, allergenlar bronxial astmadan tashqari eshakem, kon’yunktivit, rinit, migren singari kasalliklarni ham keltirib chiqaradi.

Olimlarning kuzatish natijalariga ko‘ra, quyidagilar bronxial astma xurujlarini qo‘zg‘atadi:

 • mushuk, it junlari, uyda boqiladigan qush va parrandalarning patlari;
 • akvariumdagi baliqlar tangachalari, shuningdek ularga oziqa sifatida beriladigan dafniya tolqonlari;
 • tuxum, shokolad, asal, qulupnay, apelsin, yong‘oq singari iste’mol mahsulotlari;
 • kundalik turmushda ishlatiladigan kimyoviy moddalar (masalan kir yuvish vositalari, hasharotlarga qarshi zaharli sepmalar, ho‘l va quruq mevalarni uzoq saqlash uchun qo‘llaniladigan dorilar);
 • kutubxonalarda saqlanayotgan eski kitoblarning gardlari, devorga osilgan yoki polga to‘shalgan gilamlarning changlari.

Bulardan tashqari, xonadonlardagi uy kanalari (eskirgan jun adyol va paryostiqlarda ko‘p uchraydi), xovlilarda o‘sadigan ba’zi daraxtlar (chinor, terak), hayvonlar (xonaki issiqqonli jonivorlar) , oziq-ovqatlar (sitrus mevalar va donli mahsulotlar) dorilar (penitsillin, streptomitsin, aspirin, sulfanilamidlar uzoq vaqt qabul qilinganda) ham kishilarda bronxial astmani yuzaga keltiradi.

Shuningdek chaqaloqligida ko‘krakdan erta ajratilib sun’iy ovqatlar bilan boqilgan ba’zi bolalarga yuqorida ta’kidlangan mahsulotlar berilsa, ularning badaniga toshma toshishidan boshlab to bronxial astma xurujigacha olib boradigan allergik kasallik belgilari paydo bo‘lishi mumkin.

Nafas qisish bronxial astmaning asosiy klinik belgisi hisoblanadi. Ba’zi bir allergenlarning ta’siri, yallig‘lanish kasalliklarining qaytalanishi, asabiy-ruhiy zo‘riqish holatlari xuruj avj olishiga turtki beradi.

Kasallikning xurujlari to‘rt bosqichda kechadi.

Birinchi bosqichda xurujdan bir necha daqiqa yoki bir necha soat oldin bemorni yo‘tal tutadi, tomog‘i, ko‘zlari, teri yoki quloq suprasi qichishadi. Bemorda peshob ajralishi kuchayadi. Bu bronxial astma xurujining ilk darakchi belgisi.

Ikkinchi bosqich bo‘g‘ilishlar bilan kechadi. Xuruj vaqtida nafas yo‘llaridagi mayda bronxlar torayadi, ularning shilliq qavati shishib bronx naychasida shilimshiq modda ajraladi. Bemorning ko‘krak qafasi siqiladi, u to‘liq nafas chiqara olmaydi. Ko‘pincha nafas chiqarish hushtaksimon xirillashlar bilan kechadi. Bemorning yuzi ko‘pchiydi, ko‘karadi, bo‘yin venalari shishadi.

Aynan shu bosqichda bemorni vaqti-vaqti bilan qiynoqli yo‘tal tutadi, u balg‘am tashlaydi. Balg‘am quyuq, yopishqoq, ba’zan ko‘pikli bo‘ladi. Xurujlar uzoq muddat davom etsa, jigar kattalashadi va oyoqlarda shish yuzaga keladi.

Uchinchi bochqichda xurujlar tez-tez qaytalanadi, ko‘p miqdorda balg‘amli yo‘tal paydo bo‘lib bu bemorga yengillik beradi. Ba’zan kutilmaganda xuruj tutib bemorning ish faoliyati susayadi, uyqusi yomonlashadi.

To‘rtinchi bosqich og‘ir kechadi, ya’ni kasallik tez-tez qo‘zib turadi. Muolajalar olinishiga qaramasdan, tungi xurujlar tez-tez ro‘y beradi, bemorning jismoniy faolligi cheklanadi. Ushbu bosqichning salbiy tomoni shundaki, bronxial astma surunkali bronxit bilan rivojlana boshlaydi. Bu esa o‘z navbatida surunkali nafas yetishmovchiligi yoki o‘pka emfizemasi (o‘pka pufakchalari – alveolalarning kengayishi)ga olib keladi.

To‘rtta bosqichda ham kasallik zo‘rayib ketaversa va uzoq muddatli og‘ir nafas qisish xurujlari ro‘y bersa bemor organizmida muhim a’zolar ishi yomonlashadi. Masalan yurakning elektr o‘qi o‘ngga qarab siljiydi, shuningdek o‘pka tizimida ham xavfli o‘zgarishlar yuzaga keladi. Hatto qovurg‘alar oralig‘i kengayadi, bora-bora o‘pka faoliyati keskin buzilishi mumkin.

Kasallikning atopik turi ko‘proq yoshlarda uchraydi. Nafas qisish xurujlari bemorning bir necha xil omillar (masalan chang, ovqat allergenlari, dorilar)ga duch kelganidan so‘ng boshlanadi. Birdaniga ro‘y bergan xuruj to‘xtashidan oldin bemor rangsiz, yopishqoq balg‘am ajratadi. Bu vaqtda qonda gistamin (biogen aminlar qatoriga kiradigan fiziologik faol modda) miqdori ortadi.

Infeksion-qaram turdagi bronxial astma ko‘pincha 35-45 yoshlarda rivojlanadi. Kasallik asta-sekin boshlanib, qaytalanish davri uzoq muddatga cho‘ziladi va og‘ir kechadi. Ko‘p hollarda astma belgilari bronxit alomatlari bilan birgalikda rivojlanadi. Bu vaqtda bemor balg‘amida leykotsitlar (oqqon tanachalari) miqdori ortadi.

Bronxial astmaning autoimmun turi uzluksiz qaytalanishi va og‘ir kechishi bilan namoyon bo‘ladi. Bu kasallik belgilari kishining yoshlik chog‘laridayoq shakllanib ulguradi va keyinchalik zimdan rivojlanib, birdaniga yuzaga chiqadi.

Disgormonal turdagi bronxial astmaning ayollarda kuzatilishi og‘ir oqibatlarga olib keladi. Ya’ni tuxumdon faoliyati buzilishi, hayz ko‘rishdan oldin, hayz vaqtida yoki klimiks davrida bemorlarning ahvoli yomonlashishi mumkin. Bunday vaqtda gormonal dorilar bilan davolashni to‘xtatishga urinish ahvolni battar mushkullashtiradi.

Asabiy-ruhiy turdagi astmaga chalinganlar axvoli so‘rab surishtirilganda, ruhiy shikastlanishlar, ziddiyatli holatlar, jinsiy faoliyatdagi o‘zgarishlar, bosh miya jarohatlari xurujlar boshlanishiga boshlanishiga sabab bo‘lishi aniqlangan.

Disadrenergik turdagi astmada bemor qonida qand miqdori kamayadi.

Xolinergik turida astma rivojlanishi adashgan nervlar faolligining oshishi bilan bog‘liq kechadi. Bunda bemor burnidan ko‘p suyuqlik ajraladi, tungi nafas qisishlari ro‘y beradi. Bemor ko‘zdan kechirilganda qizil dermografizm (terida iz qolishi) kuzatiladi.

Jismoniy-zo‘riqish astmasi esa bronxlarning birlamchi reaktivligi o‘zgargan bemorlarda kelib chiqadi.

Bronxial astma bilan og‘rigan bemorning avvalo balg‘ami tekshiriladi va unda granulotsitlar (donachali leykotsitlar) paydo bo‘lishi kasallikka qay darajada ta’sir ko‘rsatayotgani aniqlanadi.

Bundan tashqari, maxsus apparat yordamida nafas olish yo‘llari bronxoskopiya qilinadi. Bunda mutaxassis shifokor bemorning nafas olish yo‘llari shilliq qavati holatini aniqlaydi, shuningdek yallig‘lanish turi va uning qanchalik tarqalganligi, zararlanishning yuza yoki chuqurligiga e’tibor beradi.

Bronxografiya usuli yordamida bronxlarning xolati o‘rganiladi. Umuman, har bir usulning o‘ziga xos afzalligi bor, ya’ni tekshiruvlar yordamida nafas olish yo‘llarida paydo bo‘lgan o‘zgarishlar va o‘pkaning qay qismi qanday darajada zararlangani aniq – ravshan namoyon bo‘ladi. Aytish joizki, hozirgi kunda zamonaviy tibbiyotimiz bronxial astma kasalligi bilan og‘rigan bemorlarni har tomonlama chuqur tekshirish uchun barcha vositalarga ega.

Bronxial astma xurujlarining oldini olish uchun bemor uzoq muddat qunt bilan bosqichma-bosqich davolanadi. Bunda yallig‘lanishga qarshi preparatlar va ta’siri uzoq davom etadigan bronxodilatatorlar keng qo‘llaniladi. Ayniqsa ingalyatsion glyukokortikosteroidlar ko‘proq naf beradi. Ularning barchasi bemorni muqarrar xurujlardan qutqarib qolishi bilan katta ahamiyatga ega.

Shuningdek aerozol ingalyatorlar, natriy xromoglikat, aerokom, natriy nedokromil singari yallig‘lanishga qarshi preparatlar shifokor nazoratida qabul qilinadi. Bundan tashqari, bemorni davolashda glyukokortikosteriodlar (GKS) bronxial astma davosida juda muhim o‘rin tutadi. Ya’ni ularni mahalliy tarzda (ingalyatsion yo‘l bilan) ishlatish gormonlar ichishni cheklashga imkon beradi, asoratlar ro‘y berishini kamaytiradi.

Sistem glyukokortikoidlar, bronxodilatatorlar va shunga o‘xshash preparatlar qattiq nafas qisishi xurujlarini to‘xtatishga yordam beradi. Bunday dori-darmonlar o‘pkadagi o‘tkir yoki surunkali davolash barobarida bronx devorlaridagi infeksiya o‘choqlarini tozalaydi, yo‘lini ochadi, kengaytirib bo‘shashtiradi, shuningdek tinchlantiruvchi ta’sir ko‘rsatadi.

Umuman bronxial astma ikki guruhdagi preparatlar bilan davolanadi. Birinchi guruhi yallig‘lanishga qarshi bo‘lib uzoq muddatli, davomli tarzda ishlatiladi. Ikkinchi guruhi esa tez yordam ko‘rsatuvchi preparatlar hisoblanadi va bemor ahvolini vaqtincha yaxshilashga xizmat qiladi.

Bronxial astmani dori-darmonlarsiz davolash usuli (naturoterapiya) ham yo‘lga qo‘yilgan. Naturoterapiya to‘rtta guruh (eliminatsion terapiya, mashq qildiruvchi terapiya, fitoterapiya, aralash usullar bilan ta’sir o‘tkazish)ni o‘z ichiga oladi. Aniqroq aytgand,a muolajalar turi bemorning ruhiy holati, kasallikning kechishi va qaysi bosqichda ekanligiga qarab tanlanadi.

Shuni bilish muhimki, bronxial astmani davolash kechiktirilganda, u zo‘rayib bir qancha og‘ir asoratlar qoldirishi mumkin. Ya’ni o‘tkir o‘pka emfizemasi, o‘pka barotravmasi, yurak-tomir faoliyatining buzilishi ro‘y beradi. Shuning uchun ham bemorga tashxisni to‘g‘ri qo‘yib, davolashni boshlash va bunda kasallikning og‘ir-yengilligini hisobga olish juda-juda zarur.

Qadimgi tabiblar bronxial astmani yengillashtiradigan ko‘pgina davo usullarini tavsiya etishgan. Bular quyidagicha:

Tuxumdan kattaroq bitta piyozni tozalab qirg‘ichni katta teshiklaridan o‘tkazib yoki pichoqda to‘g‘rab bir kosaga solinadi, so‘ng darhol kosa atrofi mato bilan o‘raladi. O‘rtasi ochiq bo‘lishi kerak, ana shu ochiq joyga burun bilan og‘izni qo‘yib 5 daqiqa burun bilan, 5 daqiqa og‘iz bilan chuqur nafas olish kerak bo‘ladi. Nafas olganda burun bilan olib, nafas bilan chiqarish kerak, og‘iz bilan olganda burun bilan chiqarish kerak. Piyoz burundagi, bronxdagi yallig‘lanishni sekin-asta yo‘qotadi, tez-tez shamollashning oldini oladi va o‘sha zahotiyoq nafas olish birmuncha yaxshilanadi. Bu muolajani kasallik og‘ir bo‘lsa, birinchi 10 kunda uch mahal ovqatdan oldin, ikkinchi 10 kunlikda kuniga ikki mahaldan erta bilan nahorda va kechqurun uyqudan oldin bajariladi. Ikkinchi oydan boshlab har kuni bir marotabadan shu usul qo‘llanib turilsa, o‘pkaning yuqori nafas qismlari. Bronxlar yallig‘lanishlari ketib, nafas olish yaxshilanadi va bemor shifo topadi.

Behi qadim zamonlardan shifobaxsh meva sifatida ma’lum bo‘lgan va uning bir qator ijobiy xususiyatlari haqida turli xil manbalarda bir qator fikrlar bayon etilgan. Abu Ali ibn Sino tomonidan ham behi astma kaksalligini davolashda muvaffaqqiyatli qo‘llangan. Behi urug‘ining bir qoshig‘idan tayyorlangan mahsus damlama balg‘am ko‘chirishga va yengil nafas olishga yaxshi yordam beradi. Behi mevasi urug‘ini olib tashlab, ichiga dumba va asal solinadi, qopqog‘i opilib qog‘oz paketga solinib gaz pechida past olovda 25-30 daqiqa pishiriladi. Tayyor behi issiqligida iste’mol qilinadi, ajralib chiqqan shirasini ham ichish zarur, iste’moldan keyin chuqur nafas olish kerak, balg‘amlar pishib ko‘chishi osonlashadi. Muolajani 10 kun takrorlash lozim.

Читайте также:  Массаж груди при астме

Balg‘amni ko‘chirishda anjir bebaxo hisoblanadi. Abu Ali ibn Sino tavsiyasiga binoan anjir mevasini sut bilan qo‘shib qaynatib ichilsa, balg‘am ko‘chiruvchi va yo‘tal qoldiruvchi vosita sifatida yaxshi ta’sir ko‘rsatadi. Anjir mevasi qoqisidan tayyorlangan damlama og‘ir yo‘talni qoldiruvchi vosita sifatida tavsiya etiladi. Damlamadan ovqatdan oldin kuniga 4-5 mahal bir piyoladan kamida 3 kun ichish tavsiya etiladi.

Abu Ali ibn Sino kunjut urug‘i bilan moyini teng miqdorda aralashtirib, astma kasalligida o‘n kun davomida kuniga uch mahal bir choy qoshiq miqdorida ovqatdan yarim soat oldin ichib turishni tavsiya etadi.

Uy sharoitida biror muolajani qo‘llashdan oldin shifokor bilan maslahatlashishni unutmang!

Telegramdagi rasmiy kanalimizga a’zo bo‘ling!

источник

Маъруза максади: Бронхиал астма сабаблари, таснифи, клиникаси, диагностикаси, даволаш усуллари ва профилактикасини талабаларга етказиш. Тарбиявий максадлар

ТОШКЕНТ ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ УРГАНЧ ФИЛИАЛИ

ФАКУЛЬТЕТ ВА ГОСПИТАЛ ТЕРАПИЯ КАФЕДРАСИ

ДАВОЛАШ ФАКУЛЬТЕТИНИНГ 4 КУРС ТАЛАБАЛАРИ УЧУН ФАКУЛТЕТ ТЕРАПИЯ ФАНИДАН МАЪРУЗА

Маруза матни факультет терапия фанидан Тошкент Тиббиёт Академияси Урганч филиали марказий услубий хайъати томонидан мухокама килиниб (баённома №___) ва филиал илмий Кенгаши томонидан тасдикланди (баённома №__)

МАЪРУЗА МАКСАДИ: Бронхиал астма сабаблари, таснифи, клиникаси, диагностикаси, даволаш усуллари ва профилактикасини талабаларга етказиш.

^ Тарбиявий максадлар: Материални кенг ёритиб бериш йули билан талабаларни шу муаммога кизиктириш, шу касаллик диагностикаси ва даволашдаги охирги янгиликлар билан таништириш. Адабиётлар билан мустакил ишлашга кизикиш уйготиш.

^ Маърузани вазифалари: ´рганилаётган муаммонинг этиология, патогенез клиникаси, касалликнинг клиник кечиш хусусиятлари хамда диагностика ва даволашнин замонавий усулларини актуаллигини хозирги замон талаби ми±иёсида асослаб бериш.

^ Муаммони долзарблиги: Бронхиал астма муаммоси ички касалликлар патологиясида асосий уринлардан бирини эгаллайди. Касалликнинг кенг тар±алганлиги, кечишининг °зига хослиги ва диагностикадаги кийинчиликлар муаммонинг ахамиятлилигини яна бир карра тасди±лаб туради.

Маърузани максади ва вазифаси — 5 минут

Этиологрия ва патогенези ёритиш — 15 минут

Классификация ва клиника — 25 минут

Беморни курсатиш — 10 минут

Лаборатор-инструментал диагностика — 10 минут

Даволаш ва профилактика — 15 минут

Хулоса . Саволларга жавоб — 5 минут

Бронхиал астма (БА) хасталиги с°нгги йиллар мобайнида дунёда энг кенг тар±алган хасталиклардан бири б°либ, у жидкий ижтимоий, и±тисодий ва тиббий муаммога айланиб бормо±да. Умумжахон со²ликни са±лаш ташкилоти (BO3) маълумотларига асосан, ±ис±а давр ичида БАнинг катта ёшдаги кишилар °ртасида 5% гача бориб етиши, келгусида бу касалликнинг янада к°пайишидан далолат бермо±да. Бунинг устига атроф му³итнинг ифлосланиб бориши, унда айни±са учиб юрувчи саноат чи±индилари — поллютантларнинг к°пайиши, аллергенларнинг ортиши, атмосфера ±оби²ида азон кемтигининг ³осил б°лиши ва инсоният генофонининг ёмонлашуви БАнинг янада кенгро± тар±алишига °з таъсирини °тказмай ±°ймайди.

Бизнинг регионимизда хам аллергик хасталикларнинг, жумладан БАнинг сунгги 5 йил мобайнида 0,7% дан 17,5% гача (Назаров А.А.) купайиши кузатилди, бу эса БАнинг деярли 20 маротаба ошганлигидан далолат беради. Шунингдек БА катор мамлакатлар, жумладан АКШ, Буюк Британия, Янги Зенландия, Австралияда хам купайганлиги кайд этилган.

Аслини олганда, БА билан хасталаниш ва °лим к°рсаткичлари турли мамлакатларда турлича б°либ, улар т°²рисида эса ани± маълумотлар кам б°лса ³амки, касаллик ва °лим к°рсаткичлари бу жойларда ³ам ю±ори эканлиги шуб³а ту²дирмайди. Шуниси ажабланарли, ³ам ачинарлики, тиббиёт со³асидаги юту±лар самарасига ±арамай БАнинг ортиб бориши дунё мутахасислари учун глобал-улкан муаммолигича ±олмокда.

µайд этилган муаммолар ва ра±амлар тагида инсон ³аёти сифатининг касалланиш туфайли кескин ёмонлашуви ва шу боис жамият ³аётида т°ла±онли иштирокининг бузилиши, ва ни³оят, энг да³шатлиси, бева±т °лим ётади. Шунингдек БА туфайли г°дак ва ёш болаларнинг ³аётдан к°з юмиши ³олларининг ³ам к°пайиб бориши дунё олимларини ба³амжи³ат курашиши, янги стратегия й°лларини ишлаб чи±иши, янги дори-дармонларни кашф этиши ва ±°ллаши лозимлигини к°рсатаяпти. Шу асосда БА б°йича хал±аро лойи³а гру³и ташкил этилиб (1998 й. АКШда), унда турли мамлакат олимлари фаолият к°рсатиб келмо±далар. Шуларнинг самараси уларо±, БА хасталиги т°²рисида билимларимиз доираси ва имкониятларимиз кенгайиб бормо±да.

Бугунги кунда БА хасталиги нозология сифатида ±уйидагича ТАЪРИФЛАНАДИ: яъни БА — бу бронхларнинг аллергик персистенциялановчи ялли²ланиши ва гиперреактивлиги асосида юзага келувчи касаллик б°либ, у бронхлар обструкцияланувига олиб келувчи бронхоконстрикция, шилли±нинг гиперсекрецияси, бронхлар девори шишиши натижасида юзага келади ва хуруж шаклида кузатиладиган нафас фаолиятининг огирлашуви ёки нафас ±исиши билан характерланади. Ушбу таърифнинг эътиборга молик тарафи илгариги таърифлардан фар±ли °ларок, БАни «сурункали персистирланувчи аллергик ялли²ланиш ва гиперреактивлик ³олати» деб ±аралиши б°либ, бу эса патогенетик терапиянинг йуналишини ани±лаб беради.

Аввалги адабиётлар б°йича одатий б°либ ±олган БА таърифи ±уйидагича эди: БА — муста±ил нозологик касаллик б°либ, у сурункали рецидивланувчи кечиши ва асосий ва доимий патогенетик механизмида бронхларнинг специфик иммунологик ва носпецифик (иммунологик б°лмаган) механизмлар таъсирида °згарган реактивлиги б°либ, унинг асосий (доимий) клиник белгиси б°либ бронхлар спазми, шилли± гиперсекрецияси, дискриния ва бронхлар шилли± ±авати шишиши натижасида нафас ±исилиши ёки астматик статус кузатилишидир. К°риниб турганидек, сунгги таърифда БАга персиетирланувчи аллергик ялли²ланиш ва гиперреактивлик ³олати деб, ялли²ланиш механизмини конкретлаштириб берилиши, °згарган реактивлик деган ибора °рнига конкрет — гиперреактивлик, ва айни±са, буни персиетирланувчи ялли²ланиш эканлигини ±айд этилиши прогрессив й°налишидир.

БА — нафас й°лларининг сурункали ялли²ланишидир. Мойиллик б°лганда бу ялли²ланиш натижасида хуружли йуталиш такрорланиб туради, хириллашлар пайдо булади, к°кракда си±илиш ва нафаснинг ±ийинлашиши тарзида булади. Ялли²ланиш натижасида респиратор трактнинг аллергенлар, кимёвий таъсиротлар, тамаки тутуни, coвy± xaвora ёки жисмоний з°ри±ишларга таъсирчанлиги кескин ошади. Улар таъсир ±илганда нафас й°ллари шишиб, спазм юзага келади, к°п ми±дорда шилли± ишлаб чи±илиб, нафас й°лларининг таш±и таъсирларга гиперреактивлиги ортади. Натижада юзага келадиган бронхиал обструкция спонтан ³олда ёки дорилар ёрдамида °тиши мумкин. Афсуски баъзи ³олларда т°лик кетмаслиги ³ам мумкин.

БАга асосан нафас й°лларидаги ялли²ланиш деб янгича ёндошиш атопик БАнинг мо³иятини очиб бера олмайди. Ty²мa вета-рецепторларининг функционал етишмаслиги амада вета-стимуляторлярининг ³ар доим ³ам ижобий самара бермаслиги билан, ³амда вета-рецепторларининг ту²ма ну±сонлилигини исботлай олинмагани сабабли ³ам атопик БАнинг устивор сабаби деб тан олинишига т°с±инлик ±илади.

Муаммонинг иккинчи тарафи эса, БА касаллиги билан сурункали бронхитнинг бир хасталикнинг 2 турдаги клиник куринишидек манзарани ёки тасаввурни юзага келтиради.

Шундай килиб, БАнинг янгича ифодаланиши прогрессив б°либгина ±олмай, мунозарали ³амдир.

ТАРКАЛИШИ дунё а³олисининг 100 миллиондан зиёдроги БА хасталигига мубтало б°лган ва бунинг натижасида даволашга сарфланадиган мабла²лар, шуниндек ме³натга лаё±атлигини й°±отиш ва оилавий муаммолар кескин ортиб бормо±да. БА болалар орасида к°пайиб кетмокда, айни±са урбанизация ю±ори б°лган худудларда. Бу эса яшаш жойининг яхши вентиляция ±илинмаслиги, турар жойдаги аллергенлар (юмшок жи³озлар — гилам, мебель, °рин-к°рпада б°ладиган уй канаси, уй ³айвонлари, айни±са мушук жуни), тамаки тутуни, вируслар, аэрополлютантлар ва кимёвий таъсиротлар, дорилар ва ози±-ов±атларнинг аллергенлик хусусиятига бо²ли±дир. Ирсий факторнинг роли т°²рисидаги муаммо эса ³анузгача ани± °з ечимига эга б°лмай ±олмо±да.

БА аксарият ³олда оилавий характерга эга. У ³ар ±андай ёшда кузатилиши мумкин. У ю±майди. БА — тиббиёт муаммоси, бемор °з касаллигидан уялмаслиги лозим. К°п олимпиада чемпионлари, давлат арбоблари ва маш³ур сиймоларда БА хасталиги борлиги сир эмас. БА билан хасталанган бемор т°ла±онли, махсулдор ³аёт кечириши мумкин.

£озирги кунда касалликнинг келиб чи±иши сабаблари т°²рисидаги тушунчалар, шунингдек нафас ±исиши хуружуни олдини олиш борасида ишлаб чи±илган услублар ва узо± муддатга м°лжалланган даволаш дастурининг тузилиши касалликка ±арши курашишга янгича ёндошишини шакллантиради.

£озирга ±адар бун²а ани± жавоб й°±. Маълумки, кишилар, ва айни±са болалар аллергик анамнезида мойиллик б°лса ва улар тамаки тутуни ва турмушдаги аллергенлар (уй канаси, мушук жуни ва ³.к.) таъсирига ю±ори берилувчан б°лади ва уларда БА юзага келиши хавфи б°лади. Баъзиларда иш жойларидаги кимёвий таъсирлар БАга сабаб б°лади. Шунингдек, экологик му³ит салбий таъсирини БАни келтириб чи±арувчи омиллардан бири эканлиги назарда тутилади.

БАни ривожланишига оли6 келувчи сабабларга тез-тез ´РВИ, бронхит, к°к й°тал натижасида бронхлар шилли± ±авати киприкли эпителийсининг жаро³атланиши натижасида шилли± ±аватининг аллерген ва токсик моддаларга нисбатан °тказувчанлиги ортиши олиб келиши мумкин.

Нафас й°лларидаги ялли²ланиш бронхиал обструкцияни 4 хил й°л билан келтириб чи±аради: 1) °ткир бронхоконстрикция-силлик мушак спазми натижасида 2) °ткир ости бронхоконстрикция — хаво йуллари шилли± ±аватининг шишиши туфайли; 3) сурункали — ёпишкок ±ую± бронхиал шилли±нинг бронхлар ва айни±са терминал бронхлар обструкцияси туфайли ва нихоят, 4) склеротик бронхоконстрикция – бронх деворларининг склеротик деформацияси туфайлидир.

Астматик статусда нобуд б°лган пациентларнинг патологоанатомик текшириш натижалари нафас йулларида кучли ривожланган ялли²ланиш б°лишидан далолат беради. Бунда устки эпителиал ±опламининг й°±олиши, базал мембранада коллаген толаларининг хаддан зиёд т°планиши, бронхлар ±он томирларининг кенгайиши ва шилли± ±аватининг шишиши кузатилади. Бронхлар шилли± ±аватида ва уларнинг торайтирувчи шилимши± ти±инларда к°п ми±дорда ялли²ланиш хужайра элементлари топилади.

Бронхоальвеоляр лаваж усули, биопсия усулини к°ллаш натижасида, БАнинг нафас йулларининг сурункали персистирланувчи ялли²ланиш касаллиги эканлиги ва хатто унинг симптомсиз даврида хам ялли²ланиш белгилари сакланиши ани±ланган.

БА патофизиологияси ±атор хужайравий механизмлардан иборат б°либ, ялли²ланиш хужайравий элементлари макрофаглар, юмоло±-семиз хужайралар стимуляциясини °з ичига олади.

Бу реакциялар эрта ва кечки турларга б°линади. Эрта ёки дархол юзага келадиган реакцияга бронхоспазм ва ±атор ялли²ланиш медиаторлари — гистамин, триптаза, простогландин D2 ва лейкотринларнинг ажралиши юмоло±-семиз хужайралар таъсирланишидан далолат беради. Брондилятаторлар ва неодокромил натрий шу бос±ичда бронхоспазмга таъсир ±ила олади, глюкостероидлар (ГКС) эса й°±.

Кечки реакциялар бронхлар °тказувчанлигини камайиши, улар реактивлигининг ортиши билан характерланади. Бу реакциялар недокромил натрий ва кортикостероидларга б°йсинади, р-2 — адренергик бронходилятаторлар эса коррекция ±ила олмайди. Бу бос±ичда нафас йулларига эозинофиллар чи±иши, цитокинларнинг ажралиши, эндотелиал хужайралар юзасига адгезияланувчи моле кулаларининг экспрессияси кузатилади. Буларга ±айд этилган дориларнинг таъсири хали °рганилмаган.

Ялли²ланиш юзага келишида °пка структура элементларидан фибробластлар, эпителиал ва эндотелиал хажайралари иштирок этади. Улар макрофаг ва семиз хужайралар ва Т-лимфоцитлар билан ±атор цитокинларнинг ишлаб чикилишига олиб келади ва бронхларда сурункали ялли²ланиш юзага келиши ва ривожланишида роль °йнайди.

Бу жараёнлар недокромил натрий (интал), кортикостероидлар таъсирида ижобий томонга силжиши мумкин. Уларни барва±т ±°лланмаслиги эса ялли²ланишнинг кучайиши натижасида бронхлар девори шилли± ±аватининг сезувчанлиги °згариши натижасида гиперреактивлик холати ва бронхлар обструкциясини прогрессивланишига олиб келади.

Бундай беморларда нафас йулларида сурункали ялли²ланиш й°талиш, хириллаш хуружларига сабаб б°либ, к°кракда ±исилиш ³исси пайдо б°лади ва нафас олиш, ва айни±са, нафас чи±ариш ±ийинлашади. Касаллик симптомлари бир неча да±и±адан бир неча кунгача давом этиши мумкин. Нафас си±илиши хуружлари енгил, о²ир, баъзида эса фатал б°лиши мумкин. О²ир хуружларда тиббий ёрдамнинг т°²ри ва барва±т к°рсатилиши му³имдир.

Астмаолди ³олати ±уйидаги белгиларни °з ичига олади:

1) °пка ва бронхларнинг °ткир рецидивланувчи ёки сурункали обстуктив синдроми билан кечувчи касалликлари;

2) °пкадан ташкари аллергик холатлар — аллергик ринит, эшакеми, квинке шиши, мигрень, дорилар аллергияси;

3) ±он ва бал²амда эозинофилия;

4) наслий аллергик касалликларга мойиллик.

Астмаолди ³олатини ани±лашда 1-грух белгиларининг бош±а гурухлардан бир ёки бир нечтаси бирга келиши мухим. Бронхлар обструкцияси синдроми клиникада триггер омиллар таъсирида хуружсимон й°тал ва ³ансираш билан кечади. Триггер (±°з²атувчи) омилларга турли хидлар, сову± хаводан нафас олиш, жисмоний з°ри±иш ва бош±алар кириши мумкин. Бу иккала симптом к°пинча °зича °тиб кетади.

Обструктив синдром патогенезида бронхоспастик компанентнинг устунлиги ётишини бронхолитиклар (сальбутамол, беротек, астмопент) билан ингаляцияли синамаларнинг ижобий натижалари к°рсатади. Бунда бронхлар °тказувчанлиги дастлабки к°рсаткичлари 20% га ортиши мумкин.

^ Объектив текширув натижасида астмаолди холатида касалликнинг асосий белгилари к°зга ташланади: °пканинг пастки ±исмларида ±утисимон товуш, везикуляр нафаснинг сусайганлиги, ±уру± ²ижилловчи ва хуштаксимон хириллашлар. Шунинг билан бирга ±онда ва бал²амда

эозинофиллар ми±дори ортади.

С°нгги йилларда дунё олимлари астмаолди холатини ажратмай, балки унга БА деб ёндаша бошладилар. Чунки БАни ёшларда тикланувчи обструкция ёки БАнинг «й°талли» варианти сифатида кечиши мумкинлиги кайд этилмокда.

Бундай ёндошиш мунозаравий б°лсада барва±т даволашни ташкил ±илишда ва бронхларнинг тикланмас (±айтмас) обструкциясини олдини олишга ёрдам беради.

^ БАнинг °зига хос клиник симптомлари

БАнинг асосий клиник белгиси: нафас ±исиши хуружи ва унинг эквивалент белгилари (хуружсимон тунги йутал, т°ш ортида ±исилиш ³исси).

Нафас ±исиши хуружининг ривожланиш 3 даврдан иборат:

^ 1-давр — хуруж даракчилари даври: бу турли беморларда турлича б°лиши мумкин: томо²да ±ичишиш ва й°тал, тери, к°з, ±уло±нинг ±ичиши, к°п сийиш ва бош±алар. Шу даврда хуружни ±айтариш осонро± б°лади.

^ 2-давр — экспиратор нафас ±исилиш хуружининг авж олиши. Бемор бунда к°кракда ±исилиш хис этади, нафасни т°ли± чи±ара олмайди. Нафас чи±арилиши масофада эшитиладиган — дистанцияли хуштаксимон хириллашлар билан кечади. Бемор °тирган холда к°лларига тиралиб, мажбурий холатда б°лади. Юзлари керикиб, диффуз к°кариш-цианоз кузатилади. Нафас олганда бурун катаклари пуфланади. Нафасда хамма ёрдамчи мушаклар иштирок этади, умров усти чукурчаси, ±овир²алар орали²и нафас олинганда ичга тортилади. Буйин веналари б°ртади. Ва±ти-ва±ти билан кам бал²амли ±уру±, йутал кузатилади. Бал²ам ёпишкок, ±ую±, баъзида эса к°пикли б°лади.

Перкуссияда °пка устида тимпаник товуш эшитилиб, °пканинг ±уйи чегаралари пастга силжийди;

Аускультацияда — к°п ми±дорда ±уру± хуштаксимон, ²ижилловчи хириллашлар нафас чи±ариш фазасида нисбатан анча кучлиро± эшитилади, нафас чи±арилиши олишга нисбатан анча ч°зилган б°лади. Юрак чегараларини °пканинг жуда кенгайганлиги туфайли ани±лаб б°лмайди. Юрак тонлари б°²и± б°либ, °пка артериясида II тон акцентли б°лади. Пульс тезлашади, таранглиги сусайган б°лади. Хуруж узо± давом этганда юракнинг °нг ±оринчаси етишмаслиги аломатлари: жигарнинг катталашуви, оё±ларда шиш кузатилади.

Бал²амда типик °згаришлар — эозинофиллар, кам холларда Шарко-Лейден кристаллари ва Куршман спираллари топилиши мумкин.

Хуружлар о²ир б°либ, узо±±а ч°зилса, ЭКГда °згаришлар б°лиши мумкин (юрак электр °±ининг °нra силжиши, S тишининг I да чу±ур, R тишининг III, avF да баланд б°лиши мумкин. Шунингдек S-Т сегментининг III, avF да инверсияси кузатилади; Р тиши II, Ш стандарт узатмаларда баланд, °ткир учли Vl да манфий б°лиши, хамда баъзида 2 фазали Р тиши Vl, V2 да, S-Т сегментининг инверсияси °нг к°крак узатмаларида б°лади; Гис тутами °нг оё±часи блокадаси учраши мумкин. Рентгенологик текширув °пка т°±имаси ёру²ланишини орттанлигини, диафрагманинг суст харакатини ±айд этади.

^ 3-давр — хуружнинг пасайиши. Беморда бал²амли й°тал б°либ, к°п ми±дорда бал²ам чи±±анидан с°нг, беморнинг а³воли енгиллашади. Хуруж регрессияси турли беморларда турлича б°лиши мумкин — баъзиларда тез °тса, бош±аларда хуружнинг °тиши ±ийин б°либ, беморни холдан тойдиради.

Кейинги ва±тларда БАнинг классик ±°ринишидаги хуружлари камайиб бормокда. Баъзи холларда БА бронхлардаги ялли²ланиш билан кечадиган сурункали бронхит фонида шаклланади. Бундан таш±ари с°нгги йиллар мобайнида БАнинг кам симптомли клиник кечиши ва унинг ±айтмас обструкцияларга сабаб б°лиш холлари к°пайгани ±айд этилмокда.

^ БАнинг патогенетик вариантлари

Атопик вариант. К°прок ёшларда учрайди. Типик белгиси 6°либ, астма хуружларининг аллергия факторлари (чанг, °симлик чанглари, ов±ат, дорилар ва х,.к.) билан бо²ли±лиги хисобланади. Аллергенинг элиминацияси я±±ол ижобий самара беради. Хуруж тезкор ривожлаб, ани± клиникага эга. Хуруж й°тал ва ёпиш±о± бал²ам к°чиши билан тугалланади.

µонда ва бал²амда эозинофиллар к°паяди, аллергенлар билан тери ва провакацияловчи синамалар натижаси мусбат б°лади. Хуружлар орасида касаллик белгилари кузатилмайди. µонда гистамин ми±дори к°паяди.

^ Инфекцияга бо²ли± вариант. Бизнинг регионда тез-тез учрайди. Бактериялар ва уларнинг парчаланиш махсулотлари семиз хужайралар, базофиллар, бронхлар эпителийсидан ялли²ланиш медиаторлари ажралиб чи±ади ва бронхларда инфекцион ялли²ланишни юзага келтиради, бу эса °з навбатида бронхлар обструкциясига олиб келади. Бу вариантда вируслар алохида °рин тутади, чунки респиратор вирус инфекцияси яллигланишни авж олишигагина эмас, хатто БАнинг манифестациясига олиб келади.

Касалликнинг ±°зиши, одатда инфекция °чо²ида к°зиш билан бошланади. Касаллик ч°зилиб кетади, хуружларни енгиш кийин б°лади. Асоратлар жуда эрта бошланади; астматик холат юзага келади; бронхит аломатлари билан бирга кечади. µонда к°про± ялли²ланиш белгилари б°лади, бал²амда к°п ми±дорда лейкоцитлар б°лади.

^ Аутоиммун вариант — о²ир ва узлуксиз рецидивли кечади. Касаллик ёшликдан бошланади. Бунда аутолимфоцитлар билан тери синамаси мусбат б°лади, ±он зардобида фосфатаза ани±ланади.

^ Дисгормонал вариант нинг °зига хос белгиси глюкокортикоид терапияга бо²ли± б°лишидир. Гормонал дорилар ми±дорининг камайтирилиши бе мор ахволининг огирлашувига сабаб б°лади. Беморларда тухумдон фаолиятининг бузилиши кузатилиб, бу айни±са аёлларда климакс даврида з°раяди.

^ Нерв-рухий варианти диагностикаси бемор шахси рухий хусусиятларига бо²ли± б°лади, бунда аксарият холда рухий травма, конфликт холатлар, диэнцефал зона бузилишлари, сексуал сферада бузилишлар алохида °рин тутади.

Читайте также:  Чайное дерево масло астма

^ Дисадренергик вариант — бунда БАли беморларда β-2 рецепторлар блокадаси ва β -1 рецепторлари сезувчанлиги кескин ортганлиги ±айд этилади. Бронхларнинг симпатомиметик бронх кенгайтирувчи дозаланган ингаляторларга таъсирчанлиги камаяди, адреналинга, эфедринга тескари — пародоксал реакция кузатилади. Бу вариант ту²ма биологик дефектлар б°лганда, ёки β -2 рецепторлар блокадаси симпатомиметикларни хаддан зиёд к°п к°лланилиши туфайли хам б°лиши мумкин. Шунингдек бу холатга вируслар агрессияси, гипоксимия; ацидоз хам сабаб б°лиши мумкин. µонда глюкоза ми±дорининг пародоксал камайиши адреалин юборилишидан кейин юзага келиши бу вариантни тасди±лайди.

^ Холинергик вариант — адашган нерв — n. vagus нинг ³аддан зиёд ю±ори фаоллиги туфайли юзага келади. Беморларнинг асосий шикояти — тунги хуружларга б°лади ва у жуда к°п ми±дорда с°лак ажралиши, бурундан шили± о±иши билан характерланади. Беморларда ±изил дермографизм кузатилади.

^ Жисмоний з°рикиш астмаси ва аспирин астмаси — бу вариантлар асосида бронхлар реактивлигининг бирламчи °згариши ётади. Клиникада бу вариант жисмоний з°ри±иш, совук ³аводан, кучли ³идлар, тамаки тутуни туфайли содир б°лади. Экспиратор ³ансирашли хуружлар ацетил кислотаси ва шу rypyx таъсирига я±ин дорилар (метиндол, аналгин, баралгин ва бош±алар) га нисбатан кузатилиб, у рецидивланувчи полипоз риносинусопатия билан кечади. БАнинг бу варианти нисбатан к°прок учрайди.

Жисмоний з°рикиш астмаси жисмоний ³аракатдан с°нг 10- 15 минут (баъзан 1 соат) дан кейин бошланиб, спонтан °тиб кетиши мумкин, ёки β -адреностимуляторлар яхши ёрдам беради.

Аспирин астмаси ёки астматик учлик (триада) га аспирин ёки бош±а ностероид ялли²ланишга ±арши дорилар гуру³ига нисбатан хуружлар б°лиши ва полипоз риносинусит киради. Астматик учлик БАли беморларнинг 8% да учрайди.

БАнинг клинико-патогенетик вариантларини назарда тутиш даволашни самарадорлигини оширибгина ±олмасдан, БАнинг иккиламчи профилактикасида ³ам му³им °рин тутади.

Европа респиратор жамияти БАни °пканинг сурункали обструктив касаллигига киритади, бунда сурункали обструктив бронхит, °пка эмфиземаси ³ам шу гурухга киритилади, яъни БАнинг асосий клиник симптомлари бронхлар обструкцияси — торайиши туфайли эканлигига ур²у берилади.

Бизда узок давр А.Д. Адо ва П.К. Булатов (1969) таснифи ±°лланилиб келди; бу таснифга асосан БАнинг инфекцион-аллергик, атопик ва аралаш клиник турлари фар±ланади. Кейинги даврда Г.Б. Федосеев (1982) т°латган БА таснифи ±°лланилди, бунда БАнинг клиник ва патогенетик турлари фар±данади.

Эндиликда БАнинг таснифи муста±ил нозология сифатида — яъни сурункали аллергик касаллик деб, уни о²ирлик даражаларига ±араб, тасниф ±илиш амалий ва стратегик жи³атдан му³им деб ±аралаяпти.

БА б°йича глобал инициатив гуру³и БА о²ирлик даражаларини ±уйдаги к°рсаткичларга асосан ани±лашни тавсия этади:

1. £афтада тунги симптомлар ми±дори.

2. £афтада кундузги симптомлар ми±дори.

3. µиска таъсирли β -2 агонистлар ±°ллашга э³тиёж.

4. Жисмоний фаоллик ва уй±унинг бузилиш даражаси.

5. Нафас чи±аришнинг максимал к°рсаткичлари, унинг лозим б°лган ва оптимал к°рсаткичларга нисбатан фоизли нисбати.

6. Нафас чи±аришнинг максимал к°рсаткичларининг °згаришлари.

Бу тасниф ±уйидагича та³лил этилади:

^ Енгил персистирланувчи астма. Бу форма беморда касаллик хуружлари симптомининг ³афтада 1 марта ёки ундан к°прок, аммо кунига 1 мартадан ошмаслиги билан характерланади, бу эса бемор уй±уси ва жисмоний фаоллигига таъсир этади. Тунги астма симптомлари ойига 2 мартадан к°п б°лади. Беморларда максимал нафас чи±арилиши ³ажми (МНЧХ) ёки 1 секундли кучли нафас чи±ариш ³ажми (КНЧХ1) лозим б°лган катталикларнинг 80% га тенг, сутка давомида унинг °згариши 20-30% атрофида б°лади.

´рта о²ирликлаги персистирланувчи астма узо± ва±т мобайнида кунда касаллик симптомларининг кузатилиши билан кечади; тунги астма симптомлари ³афтада 1 мартадан зиёдро± б°лади, бемор ³ар куни β -2 агонистларини ишлатишга э³тиёж сезади. Уларда МНЧХ ва КНЧХ1 к°рсаткичлари лозим к°рсаткичларининг 60-80% ни ташкил этади. Уларнин суткалик °згариши 30% дан орти± б°лади.

^ О²ир персистирланувчи астма — беморда касаллик

симптомлари узлуксиз узо± ва±т мобайнида кузатилади, тез-тез тунги хуружлар б°лади, жисмоний фаоллик чегараланади, дорилар ±абул ±илинишига ±арамасдан, о²ир бу²илиш — астматик хуружлар давом этади. МНЧХ ва КНЧХ1 даволашга ±адар норматив к°рсаткичларнинг 60% ни ташкил этади, унинг °згариши сутка давомида 30% дан ю±ори б°лади.

КЛИНИКАДА БАнинг °та о²ир вариантини ажратиш ма±садга мувофи±дир. Бунда барча касаллик мезонлари кескин ифодаланган б°либ, уларнинг стероид терапияга сезувчанлиги пасаяди. µайта-±айта астматик статуслар кузатилади, улар интенсив ёки реанимация ёрдамига мухтож б°адилар.

^ БА АСОРАТЛАРИ :

 • упка юраги (°ткир, °ткир ости, сурункали),
 • °пка эмфиземаси,
 • пневмосклероз,
 • °пка ателектази,
 • интерстициал, медиастенал эмфизема,
 • спонтан пневмоторакс,
 • неврологик ва эндокрин асоратлар.

Касаллик кечишида ±°зиш ва ремиссия даврлари тафовут этилади.

Ушбу таснифнинг муаммоли томони шундан иборатки, БАнинг о²ирлик даражаларининг му³имлиги доимий б°лмай, баъзан прогнозлаш майин ³олатлар юзага келиши, салбий о±ибатларни юзага келиши мумкинлигидир. Шунинг учун БАни таснифлашда кенгро± ёндошиш ма±садга ³ар тарафдан мувофи±ро±дир деб °йлаймиз.

БА диагностикаси касаллик симптомлари та³лили ва яхшилаб йи²илган анамнез асосида ±°йилади. БАга ±уйидаги симптомлар хос: эпизодик ³ансираш, хуштаксимон хириллашлар, тунда ва эрта тонгда кучайувчи к°крак ±афасида ±исилиш ва й°тал. Бемор симптомларнинг такрорланиб туришини ва уларнинг аллергенлар, жисмоний з°ри±иш, учо±ли инфекциянинг ±°зиши, вирус инфекцияси, ирритантлар ±°з²ашини ±айд этади. Анамнезида мавсумий хуружлар, аллергик реакцияларга мойиллик, ирсий мойиллик ±айд этилади.

БА диагностикасида таш±и нафас фаолиятини (ТНФ) текшириш обструктив синдром диагностикаси учун му³имдир. ТНФ текшириш бронхлар °тказувчанлигини ани±аса, бу к°рсаткичларнинг °згариши бронхларнинг гиперреактивлиги ³а±ида маълумот беради. Бу ма±садда 2 усул эътиборга моликдир: 1 секунддаги куч билан нафас чи±ариш ³ажми (КНЧХ1), максимал нафас чи±аришнинг ³ажми (МНЧХ) ни ани±лаш. КНЧХ1 — спирометрда, МНЧХни пиклфлуметрда °лчанади. Бронходилятацион тест бронхиал гиперреактивликни ани±лашда ёрдам беради.

Респиратор трактдаги ялли²анишни бал²амда эозинофиллар ва метахроматик ³ужайраларни ва ±ондаги °згаришлар ор±али ани±ланади.

БА куйидаги касалликлар билан ±иёсий таш³ис ±илинади:

Сурункали обструктив бронхит булан — бунда ³ансираш ва нафаснинг ±ийинлашуви хуружсимон эмас, балки доимо б°лади, ва у й°тал ва жисмоний ³аракатдан кейин з°раяди. Бал²амнинг к°чиши беморга енгиллик ту²дирмайди; бронхлар обструкцияси ремиссия даврида ³ам ±айтмас б°лади; эозинфилия ³олати б°лмайди; аллергенлар билан тери синамалари манфий б°лади.

^ Юрак астмасилан дифференциация ±илиш мушкул вазифа, чунки БАли кекса касалларда к°п ³олларда юрак хасталиги б°лади. Юрак астмасида хансираш аралаш типда-экспиратор ва инспиратор турда б°лади, бунда нафас ±айнаётган сув товушини эслатувчи хириллаш билан ва к°пикли пушти ранг бал²амли б°лади. ´пка усти сатхида ³ар икки тарафдан жарангсиз нам хириллашлар эшитилади. Юрак чап ±оринчаси етишмаслиги шу ³олатга сабаб б°лган юрак хасталигининг ±атор бош±а симптомлари билан кечади.

^ Истерик астма – к°пинча ёш аёлларда учрайди ва стрессли ³олатлардан с°нг ³ансираш хуружи б°лиши мумкин. Лекин бунда нафас частотаси 40-50 мартагача б°либ, юзаки б°лади — у «кучук ³ансираш» ни эслатади. Аускультацияда °пкада °згариш б°лмайди.

^ БАни ДАВОЛАШ ПРИНЦИПЛАРИ .£озирги даврда БАни даволашдаги янги ёндошишлардан бири — бу унинг негизли — ёки базис терапиясининг ишлаб чи±илишидир. Негизли давонинг БАда асосан ялли²ланишга таъсир этиши асос ±илиниб олинган.

Шундай ±илиб, БАнинг негизли давоси асосини ялли²ланишга ±арши терапия ташкил этиб, унга ±уйидагилар киради:

— хромгликат натрий (интал, натрий-кромолин);

— ингаляцион ва системали кортикостероидлар;

— специфик (махсус) иммунотерапия.

БАнинг енгил ва °ртача о²ир бос±ичларида даволаш ялли²ланишга ±арши ностероид препаратлар — интал (хромгликат натрий) ёки тайлед (недокромил натрий) билан, о²ир кечишда эса ингаляцион кортикостероидлар билан олиб борилади.

^ Интал ва тайлед препаратлари аллергик реакцияларининг дастлабки бос±ичларидаёк ингибиция ±илиши ва сурункали ялли²ланишнинг кейинги бос±ичларига ³ам, демакки, бронхиал гиперреактивлигини камайтира олиш хусусиятига эга.

^ Интал плюс (хромгликат натрий+сальбутамол) – комбинирланган доривор препарат б°либ, сальбутамол — селектив β-2 симпатолитик — бронхларни кенгайтирувчи таъсирга, интал эса бронхоспазмни олдини олади, семиз ³ужайралардан гистамин ажралишини т°хтатади. Интал-плюс БА хуружларини т°хтатиш учун ёрдам бермасада, систематик даво учун ±°лланилиши ма±садга мувофи±дир.

Тайлед — аллергия медиаторлари ажралишини тормозлайди, у к°про± астмани даволашда специфик хусусиятга эга. 2 ой мобайнида кунига 2 ингаляциядан 2 ма³ал олиниши ремиссияга олиб келади.

Кортикостероидлар БАни даволашдаги энг эффектив дорилардир. Улар парентерал, перорал ёки аэрозол шаклида ±°лланилади.

Ингаляцион кортикостероидлар эффектив ва хавфсиз ³исобланади. Кортикостероидларни системали ±°ллаш асосан бош±а усуллар, жумладан ингаляцион кортикостероидлар, самарасиз б°ганда ±°лланилади.

Ингаляцион кортикостероидларга Беклатиазон дипропионат (бекламед, бронхокорт, бекотид), Беклокорт, Ингокорт (флунизолид) — пролангирланган таъсирга эга, Азмакорт (триамцинолон ацетонид) лар киради. Айтиш лозимки, Азмакорт салбий таъсирга эга б°маганлиги билан ажралиб туради.

Maxcуc гипосенсибилизация — иммунотерапия аллергик махсус шифохоналарда олиб борилади. Уни фа±ат БА ва инфекция °чо±лари симптомлари ремиссияси даврида олиб борилади.

Бронходилататорлар — бу гурух препаратлари бевосита БА хуружини енгиш учун ±°лланилади, аммо улар к°про± симптоматик мохиятга эга б°лганлиги учун монотерапия шаклида ишлатилиши ма±садга мувофи±эмас. Бронх кенгайтирувчи дорилар хуруж даврида дар³ол енгиллик ту²диради, аксарият ³олда ва±тинча самарага эга. Шунинг учун уларни фа±ат лозим б°лгандагина ишлатиш керак. Бу препаратлар 3 rypyxra б°линади: 1) адренергик рецепторлар стимуляторлари — симпатомиметиклар; 2) антихолинергик моддалар — холинолитиклар; 3) метилксантинлар — миолитиклар.

1. Симпатомиметиклар — адренергик рецепторларга монанд б°лиши туфайли °з навбатида 3 гурухга б°линади: а) - ва -адренорецепторларни ±°з²атувчилар; б) -1 ва -2 рецепторларни ±°з²атувчилар; в) селектив -2 адреностимуляторлар. -2 адреностимуляторларнинг салбий таъсири кам б°лгани туфайли, БАда к°про± ишладилади.

^ Ингаляцион симпатомиметиклар — хуруж олдидан ишлатилса, уни олдини олади, лекин касалликнинг умумий кечишга таъсир эта олмайди. Улар -2 рецепторларни стимуллаб, бронхларни кучли кенгайишига олиб келади.

Препаратлар: ±иска таъсирли -2 агонистлар — сальбутамол

(вентолин); фенатерол (беротек); тербуталин (бриканил);

ч°зи± таъсирли (пролонгирланган), -2 агонистлар — сальметерол (серевент, салметер); фермотерол (фародил).

^ 2. Антихолинэргик дорилар — парасимпатолитик ёки холинолитиклар — мускарин рецепторларни ±амал ±илади ва адашган нерв n.vagus ни таъсирланишини камайтириш ³исобига бронхларни кенгайишига олиб келади. Ингаляцияли тури симпатомиметикларни беморларга ±°ллаш ±ийин б°лганда ишлайтилади.

Препаратлар: атровент — дозаторли аэрозоль, беродуал, тровентол.

3. Метилксантинлар — миолитиклар (теофиллин препаратари) — бронхлар деворига спазмолитик таъсир к°рсатувчи, инотроп таъсирли, нафас мушакларини толи±ишини камайтиради. К°пинча ч°зи± таъсирли препаратлар ±°лланилади.

Препаратлар: теофиллин, эуфиллин, аминофиллин ретард, теоспирекс, теодур, теопек, эуфиллин ретард.

Задитин (кетотнфен) — аллергия медиаторларининг синтези ва экскрециясини тормозлайди, нафас йулларида аллергик ялли²ланиш ва гиперреактивликни ривожланишига т°с±инлик ±илади.

^ Аллергияга ±арши иммуноглобулин, гистоглобулин. БАни ±°зишини камайтиради, касалликнинг кечишини енгиллаштиради, клиник ремиссияга олиб келиши ³ам кузатилади.

Иммностимуляторлар — интеркуррент °ткир респиратор касалликларни олдини олади, °чо±ли инфекциянинг ±°зишини камайтиради.

Антибиотиклар — йирингли бал²ам ва лейкоцитларнинг сони бал²ам ва ±онда к°пайганда ва яъни бактериал инфекция б°лганда ³арорат к°тарилганда ±°лланилади.

Касалликнинг ремиссия даврида натуротерапия (дориларсиз даволаш) ±°лланилиши ма±садга мувофи±. Натуротерапияга элиминацияловчи даво; маш±лар билан даволаш; фитотерапия ва комбинацияли даволар киради.

Элиминацияловчи давога: енгиллаштирилган пархезли даво (очлик билан даволаш), гемосорбция, плазмаферез, цитаферез, постурал дренаж киради.

Маш±лар билан даволашга — нафас гимнастикаларининг барча турлари, гипо- ва гипербаротерапия, акупунтура, Су-жок терапия, специфик гипосенсибилизация, психотерапия киради.

ФИТОТЕРАПИЯни °симлик чангларига аллергияси бор беморларга айни±са сабабчи аллергенни ани±лаш ±ийин б°лган ³олларда °тказиш мумкин эмас.

^ БАни о²ир хуружида тез ёрдам к°рсатишда ±ис±а ва тез таъсир этувчи бронхолитиклар ±°лланилади. Буларга ±ис±а таъсирли -2 агонистлар — адренергик препаратлар, -2 стимуляторлар, симпатомиметиклар киради ва улар бронхларнинг силли± мушакларини б°шаштиради, мукоцилиар клиренсни кучайтириб, томирлар °тказувчанлигини тезликда камайтиради (альбутерол, фенотерол, сальбутамол, тербуталин). Бош±а шошилинч ёрдам усулларига ингаляцион антихолинэргик дорилар (ипротропиум бромид, окситропиум бромид) киради. Улар вагус таъсирини камайтиради; уларнинг таъсири -2 агонистларига нисбатан бироз кечрок бошланади. Шунингдек ±иска таъсирли теофиллин (эуфиллин, теофиллин, аминофиллин), астматик статус, асфиксия синдромида ишлатилади. Астма хуружларини даволашда адреналинни назорат остида ишлатилиши му³имдир.

Кортикостероидларни астматик статуснинг дастлабки бос±ичида ±°лланилади, ва бунда даставвал томир ичига шприцда 1/4-1/5 дозасини, кейин ±олганини томчилаб юборилади.

^ БАни бос±ичма-бос±ич ёки «зинапоясимон» даволаш касалликнинг о²ирлик даражаси ортиб боришига ±араб дориларнинг ми±дорини ва ±абул ±илиш сонини орттириб боришни назарда тутади. Бу усулнинг асосий ма±сади — кам ми±дорда дориларни ±°ллаб яхши натижага эришишдир. Бунда врач даволаш усулини танлай била олиши, яъни касалликнинг бошидаё± максимал дозада дорилар, жумладан, кортикостероидли дориларни ±ис±а курс сифатида ±°ллаб, кейин стабилизация ³олатидан кейин пасайтириши, ёки касалликнинг бошлан²ич давридан о²ирлик даражига ±араб, дориларнинг минимал ми±доридан бошлаб ±°ллашини ³ал ±илиши зарур. £ар икки ³олда ³ам ма±сад астмани назоратлай, яъни бош±ара олишдир, ва бу ма±садга 3 ой давомида эришишга муваффа± б°линганда терапиняни камайтиришни яхшилаб та³лил ±илиш ва «зинопоядан» бир по²она — бир ±адам пастга тушиш мумкин; бордию акси б°лса, унда бир по²она ю±ори к°тарилади; энг му³ими ³ар бир конкрет бемор ва конкрет ³олат учун даволаш усули танланади.

БАни бутунлай тузатиш ³озирча мумкин эмас. Аммо т°²ри даволаш натижасида касалликнинг симптомлари ва хуружининг олдини олса булади. БАни профилактикасида шунингдек атроф му³итдаги аллергенлар ва бошка триггер-к°з²атувчи таъсиротларни й°±отиш, улардан четланиш му³имдир.

49 ёшли С исмли бемор 10 йилдан бери бронхиал астма касаллиги билан огриб келади. Бир неча марта нафас кисиш хуружи сабабли касалхонада даволанган. Касаллиги кайтламаслиги учун кунига 10-15 мг дан преднизолон кабул килиб юради. Кейинги бир неча кун давомида нафас й°ллари ялли²ланиши сабабли нафас ±исиш хуружи тез-тез тутиб, бал²ам ажралиши ±ийинлашган ва шунинг учун бемор «Беротек» билан ингаляция ±ила бошлаган, эфедрин ичган ва эуфиллин инъекциясини ±абул ±илган. Нафас ±исиш т°хтамаганлиги сабабли тез ёрдамга мурожаат ±илган ва касалхонага келтирилган. Объектив текширилганда экспиратор ³ансираш, нафас олиш сонининг минутига 30 мартага, юрак ±ис±аришлари сонининг минутига 120 мартага, артериал ±он босимининг эса 180/100 мм симоб устунига тенглиги ани±ланган. Аускультацияда упкада курук хуштаксимон хириллашлар эшитилади.

3. Бундай холатда кандай даволаш усулини куллаш керак

Мавзу буйича мультимедияда слайдлар, рентген сурати курсатилади.

Мавзу буйича 1 та бемор тахлил килинди.

2. БА со²ли±ни са±дашдаги жиддий муаммоми?

3. БА муаммосини ечишга ёндошишларда °згаришлар борми?

4. БА билан о²риган беморда нималар кузатилади?

5. Кимлар БА билан касалланади?

6. Нималар астмани келтириб ча±иради?

7. БА патофизиологиясига замоновий ёндошиш ±андай?

9. БАнинг узига хос клиник симптомлари борми?

10. БАнинг патогенетик вариантларининг °зига хос хусусиятлари ±андай?

12. БА диагностикаси, дифференциал диагностикаси.

13. БАни даволаш принциплари

БА дунёда энг к°п тар±алган касалликлардан биридир. УЖССТ маълумотларига к°ра БА катта ёшдагилар ичида 5%, болаларда — 10% гача ±айд этилмокда. Ва келгусида бу касалликнинг янада к°пайиши кутилмокда. БАнинг о²ир турлари сони ортиб бормо±да. Бу эса организмга поллютантлар, аэроаллергенларнинг салбий таъсири са±ланиб ±олаётганлиги билан узвий бо²ликдир. Шу сабаб бу муаммо дунё олимлари ди±±ат марказида ±олмокда.

БА этиологиясида бирор бир ани±ликлар б°лмасада, кейинги даврда унинг мо³иятига ёндошишда °згаришлар б°либ, унинг асосида ялли²ланиш механизми устун туриши ва шунинг натижасида гиперревктивлик ва обструкцияланиш юзага келиши ³олати ани±ланади.

Шунингдек астма олди ³олатига БА деб ±араш лозимлиги тавсия этилган.

Касалликни даволашда бирлик бос±ичларига ±араб «±адамлаб» даволаш жорий этилди ва унинг асосий ялли²ланишига ±арши дорилар бериш усули билан «негизли» даволаш татби± ±илинди.

Шундай ±илиб, БА юзага келтуривчи мураккаб жараёнларни англаш, ³ар бир ало³ида ³олда касалликнинг клиник симптоматикасини °рганиш, °з ва±тида керакли давони ±°ллаш БА о²ир ва асоратланган кечишини, бева±т °лимнинг олдини олишга имкон беради. Энг му³ими, беморларнинг ³аёт сифати ва мазмунига, унинг т°ла±онли б°лишига ёрдам беради.

£озирги ва±тда БАни даволаш учун фармокологик препаратлар ёрдамида рационал даволаш тизими ишлаб чи±илган, беморни °з-°зига ёрдам бера олишига °ргатиш (астма мактабларида), триггерларни элиминация ±илиш, натуротерапия усулларидан фойдаланиш масалаларига жиддий ёндошилмо±да; ва шу асосда БАни даволашда интеграл терапияга асос солинди ва булар я±ин келажакда яхши натижаларга олиб келиши шуб³асиздир.

1. Руководство по пульмонологии. 2 томли, 1.В. Путов ва Г.Б. Федоссев та³рири остида, М., «Медицина», 1995й.

2. Лечение и профилактика бронхиальной астмы. Практическое руководство для организаторов здравоохранения и медицинских работников. По материалам совместного доклада Национального института сердце, лечение, крови и BO3. 1996г.

3. Бронхиальная астма. Методические рекомендации. А.М. Убайдуллаев, М.А. Яковлева, Г.Х. Шарафутдинова. Т., 1997.

4. Национальная программа «Лечение и профилактика бронхиальной астмы у детей и взрослых». Ташкент, 1998г.

5. Распространенность и особенности клиники хронических неспецифических заболеваний легких в хлопкосеющих регионах Узбекистана// Проблемы туберкулеза. — 1991. — #2. — с.23-25.

источник

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *